måndag 22 juli 2013

Premiertur i båten

Att angöra en brygga har jag hört att det kan göras på olika mer eller mindre lyckade sätt



.Men hur tar man sig från för till aktern på bästa sett?