måndag 22 juli 2013

Premiertur i båten

Att angöra en brygga har jag hört att det kan göras på olika mer eller mindre lyckade sätt.Men hur tar man sig från för till aktern på bästa sett?